Radiostacje rodziny R-450C przeznaczone są do tworzenia bezprzewodowych lokalnych (LAN) i rozległych (WAN) sieci pakietowych IPv4 (IPv6), wykorzystujących pasmo I (od 225 MHz do 400 MHz).

Radiostacje cechuje wysoka odporność na zakłócenia i niekorzystne zjawiska propagacyjne takie jak odbicia sygnału (wielodrogowość) czy zaniki, dzięki czemu możliwa jest organizacja bezprzewodowych sieci komputerowych pomiędzy obiektami ruchomymi (np. rozpoznawczymi, dowódczo – sztabowymi, czy środkami ogniowymi), jak też sieci dostępowych dużej pojemności wyżej wymienionych obiektów ruchomych do systemu przewodowo – radioliniowego szczebla brygady – dywizji – korpusu. Powyższe cechy umożliwiają wykorzystanie R-450C do tworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej sieciocentrycznych systemów dowodzenia na szczeblu brygady – batalionu – kompanii. Radiostacje należą do najnowszej generacji urządzeń, opartych na technologii SDR i SCR – w których modulacja i sterowanie realizowana jest programowo (Software Defined Radio, Software Control Radio).

Radiostacja umożliwia tworzenie sieci MANET o przepustowości do 8 Mb/s i dystansie do 40 km bezpośredniej łączności.

Radiostacja R-450C może być instalowana w obiektach ruchomych (także opancerzonych), oraz w obiektach pracujących na postoju, np. aparatowniach RWŁC-10/T (z wykorzystaniem masztów wchodzących w skład tej aparatowni do instalacji anten). Do pracy radiostacja R-450C wykorzystuje dwie anteny o charakterystykach w zależności od potrzeb – dookólnych, sektorowych lub kierunkowych. (w przypadku montowania radiostacja w obiektach pracujących wyłącznie na postoju, każdy z w/w obiektów może być wyposażony w jedną antenę o typie zależnym od potrzeb).

Podstawowym zastosowaniem radiostacji R-450C jest tworzenie bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej IPv4 (IPv6) dla potrzeb systemu dowodzenia jednostek szczebla taktycznego (np. brygad), zapewniając zarówno dowiązanie do WŁ SD znajdujących się w ruchu lub na postoju obiektów różnych typów wchodzących w skład tych jednostek, jak też ich wzajemne powiązanie. W tym zastosowaniu radiostacje R-450C-01 mogą być używane w następujący sposób:

  • do organizacji dowiązania obiektów ruchomych do systemu przewodowo – radioliniowego (lub satelitarnego) szczebla brygady – dywizji – korpusu i integracji środków informatycznych tych obiektów z sieciami rozległymi tworzonymi przez systemy wyższych szczebli. W tym przypadku jedna ze współpracujących radiostacji R-450C powinna być zainstalowana w aparatowni RWŁC-10/T, wykorzystywać maszty tej aparatowni i pełnić rolę „stacji dostępowej”, zintegrowanej z siecią rozległą systemu przewodowo – radioliniowego, natomiast pozostałe radiostacje powinny być zainstalowane w obiektach ruchomych i zintegrowane z sieciami lokalnymi tych obiektów, pełniąc rolę „stacji abonenckich”;
  • do organizacji bezprzewodowej sieci lokalnej integrującej zgrupowanie obiektów ruchomych bez powiązania z systemami wyższych szczebli.

Radiostacje R-450C mogą być także stosowane w systemach kontyngentowych i stacjonarnych, zapewniając tworzenie bezprzewodowych sieci IP dalekiego zasięgu oraz dostęp obiektów ruchomych do terminali satelitarnych lub stacjonarnych sieci IP. W tym zastosowaniu ich przewaga nad klasycznymi środkami radiowymi KF/UKF polega na kilkakrotnie większej przepustowości, umożliwiającej uruchomienie usług multimedialnych (np. video konferencje, streaming video, transmisja obrazów z bezpilotowców w czasie rzeczywistym, zdalne interaktywne sterowanie uzbrojeniem itp.).

Radiostacje R-450C-01 mogą pracować z waveformem wielokanałowym (MC-CSMA/CA) umożliwiającym uzyskanie świadomości widmowej otoczenia (algorytm kognitywny) oraz optymalne wykorzystanie przydzielonych częstotliwości. Zastosowanie trybu pracy wielokanałowej zwiększa odporność na zakłócenia zarówno wąsko jak i szerokopasmowe minimalizujący ryzyko utraty danych. Waveform MC-CSMA/CA umożliwia realizację FH, zwiększenie sumarycznej przepustowości sieci oraz zapewnienie QoS ruchu (np. przy transmisji VoIP).

Film o możliwościach R-450C dostępny jest na naszym kanale na YouTube:

https://youtu.be/zDLYdHg28Os

 

Pobierz ulotkę: